Vi köper mark

Vill du sälja din tomt? Vi är alltid intresserade av mark där vi kan utveckla nya hållbara hem.

Om du som markägare går i säljtankar och tycker att din mark har potential, kontakta oss så kan vi förutsättningslöst diskutera vilka möjligheter som finns. Vi fokuserar på allt från råmark till detaljplanerad mark som är större än 2 000 m2 för nya bostäder i västra Sverige.

Kontakt

Transaktionsansvarig
Herman Weber
Telefon: 076-184 21 70
Epost: herman.weber@letmore.se